Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

RODEANSVARLIG

Løypenetter er delt i roder hvor enkelte medlemmer har tatt på seg ansvaret for å holde traseene ryddet. 
Her finner du oversikt over de enkelte rodene.

Aumdalen og Grønfjellet
 

Strekning 

Navn 

Haverslia stadion - Haversvangan

Morten Sandbakken

Haversvangan - Tylldalskjølen med Kurøsta

Tor Bjørn Sund

Stenersenhytta - Tylldalskrysset

Per John Valle

N. Langsetra - Stortjønna med Skinnaråsen

Arne Graven

Stortjønna - Aumlia

 

Aumlia - Hemstadvangan

Arne Fiskvik

Hemstadvangan - Skistua

Jens Morten Nesseth

Skardløypa

Johnny Nystuen

Tronløypa

Helge Haug

Aumlia - Klettmyra

Ragnar Thoresen

Klettmyra - Finnstadhøa

Per Kristoffer Sandtrøen

Brydalskjølen - Klettmyra

Hans Olaf Often

Oppmåsløypa - Finnstadhøa
Grønfjelliveien - Hugudalsvangan - Lauvåsvangan

Bjørn Brøten

Øivind Dahl

 

 

Åsan
 

Strekning  

Navn 

Kvannrøsta - Floen

Annar Vangen

Brennerud - Floen

Bernt Robert Hansen, Stein Sørli,

Svein Harald Telneset

Ytre Åsan - Gammelutbyvangen

Eivind Aaen 

Nyvangan - Gammelutbyvangen

Svein Harald Telneset

Plakattavle - Tolga grense

Karl Seim