Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Løyper ryddes og klopper bygges..

Klopp-byggin

Turlaget samarbeider med skigruppa om å bygge nye klopper. Turlaget er nå ferdig med den store i lysløypa og i uke 43 skal kloppa i starten av Skardløypa samt kloppa mellom Haverslia og Solbakken bygges. På bildet er Bernt og Jonny inne i sluttspurten på den første kloppa. Den ble veldige stor og veldig bra! Så får vi se hvordan det går til våren....

 

Det ryddes også nye traseer i Aumdalen. "Tylldølene" har tatt på seg ansvaret for å rydde en ny trase fra Tylldalskrysset til krysset ved Skinnaråsen. Denne traseen vil gå forbi ei lita skihytte som er satt opp i sommer.

 

Det samme gjelder en ny trase fra Arnemovangen/Rønningsvangen til Engevangen. Her rydder turlaget en helt ny trase.

 

De nye traseene skal prøvekjøres i år. Dersom det fungerer greit vil de bli planert til neste sommer.