Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Ny løypemaskin

Ny oppgradert og driftssikker løypemaskin er avgjørende for at Turlaget kan levere gode løyper i all slags vær, hver dag, hele vinteren. Høsten 2013 har turlaget valgt å skifte til ny maskin. Dette er en investering på 1,6 millioner kroner. 

 

Tynset kommune er den viktigste støttespilleren med kr 450.000.

Vår nye hovedsponsor fra 2014, Tolga Os Sparebank bidrar med kr 100.000.

 

Vi manglet kr 120.000 for å kjøpe ny løypemaskin til Turlagets jubileumsår.

Medlemmer og støttespillere ble utfordret til å tegne andeler i ny løypemaskin.
Da aksjonen ble avsluttet, i januar 2014, var det kommet inn kr 204 000,- i aksjonen!

 

Det ble trukket en premie blant de som vervet flest givere til maskina. Bernt Hansen og Marit Oddny Hansson ble trukket ut. De valgte imidlertid å gi premien tilbake til Turlaget. En stor takk til Marti Oddny og Bernt!

 

                            -----------------------------------------

 

Styret i turlaget bestillte ny maskin høstn 2013. Etter en tilbudsrunde med de to aktuelle leverandørene i markedet ble resultatet at vi valgte samme type maskin som den gamle. Det vil si en Prinoth Husky 2013-modell som leveres av Owren AS i Vingrom.

Maskin2

 

Den gamle maskina ble levert tidlig på høsten og ny i slutten av november 2013.

 

Maskina har en rekke forbedringer i forhold til den gamle, uten at det nødvendigvis vil bety radikalt bedre løyper. Vær og snøforhold  vil nok fortsatt bety mest.  Årsaken til skifte er i første rekke økonomi og driftsikkerhet.

 

Av forbedringer kan nevnes større og sterkere motor, mindre utslipp, lavere dieselforbruk. Frontskjær med bevegelighet i "alle retninger". Det er hydrauliske sidevinger og bedre kontroll med trykket og dybde på sporsetter og fres.

 

Finansieringsplan: 

 

 

Innbytte gammel maskin 

kr    600.000

Egenkapital    

kr    330.000

Tynset kommune

kr    450.000

Tolga-Os  Sparebank  

kr    100.000

Øvrige sponsorer - støttespillere

kr      80.000    ?

Medlemmer

 kr       40.000   ? 

SUM 

kr  1.600.000