Tynset Turlag

Postadr.: Hesteskoen 2 B 
              2500 Tynset 
Telefon:  901 66 595

e-post:         
leder[at]tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

  • Skjema er ikke korrekt utfylt. Sjekk feltene merket nedenfor.

Innmelding av bilnummer

 

Her kan medlemmer i Turlaget registrere bilnummer for gratis parkering på Tylldalskjølen. Skriv bilnummeret slik:  HB15256.

Disponerer du flere biler må registreringen gjentas. Start da på nytt fra hovedsiden.

Fornavn Etternavn 
Bilnummer (AAxxxxx)  

Tast inn koden ovenfor: 

Parkering på Tylldalskjølen