Mange takk til Sparebankstiftelsen Hedmark!

Den nye løypemaskina til Tynset turlag har blitt behørig presentert både i lokale medier og i våre egne kanaler. Vi har mottatt solid støtte fra sponsorer, og disse har vi forsøkt å gi en rettmessig gjenytelse under presentasjonen. Ved en svært beklagelig misforståelse internt i turlaget har vi kommet i skade for å utelate Sparebankstiftelsen Hedmark fra dette. Det er vi veldig leie oss for 😔. Vi er derimot kjempeglad 🤗 for støtten på kr 400 000 fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Uten dette bidraget hadde vi ikke kunnet kjøpe ny maskin nå. Sparebankstiftelsen Hedmark støtter mange flotte tiltak.