Årsmøte torsdag 27. februar 2020

Årsmøte 2020 i Tynset Turlag er fastsatt til torsdag 27. februar kl 19:00 på Tynset Frivilligsentral. Endelig dagsorden legges ut senest 10 dager før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å få en sak behandlet på årsmøte må sende det skriftlig til styret ved styreleder senest syv dag før årsmøtet.

Frasigelse av verv må skje skriftlig til leder i valgkomitéen senest 30 dager før årsmøtet. Leder i valgkomitéen er Dag Grue, tlf.: 90887151, e-post: dgru@online.no