Gangstien på Ripan

I dag er det kjørt med scooter og slodd. Det var ganske humpete og glatt i stien, men med slodden ble det jevnere og forhåpentlig også mindre glatt.