Gavearrangement i Sparebankstiftelsen

 

Onsdag kveld hadde Sparebankstiftelsen i Hedmark invitert alle som de har gitt gave til i Nord-Østerdal i 2019 til en liten høytidlighet i bankens lokaler på Tynset.

Det ble delt ut diplomer. Alle fikk alle anledning til å fortelle litt om hva gaven har gått til. Mye kreativt frivillig arbeid i Nord-Østerdalen! Tynset turlag vil nok en gang få uttrykke sin takknemlighet for bidraget fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Gaven på kr 400 000 var vesentlig for å få fullfinansiert investering på 2,7 mill kr av en ny og moderne løypemaskin.

Leder av samfunn og gaver i Sparebankstiftelsen Hedmark Kristin Vitsø Bjørnstad omgitt av nåværende og tidligere ledere i Tynset turlag.