Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøtet i Tynset Turlag avholdes torsdag 27. februar 2020 kl 19:00 på Frivilligsentralen

Ordinære saker til behandling i årsmøtet. I tillegg orientering fra Nebybruas Venner om bru- og stiprosjektene og en orientering om videre utvikling av Tynset Turlag.

Til slutt trekking av premier etter topptursesongen 2019.

Kaffe og biteti.

Velkommen!

Dagsorden Dagsorden årsmøte 2020

Årsmelding Årsmelding 2019 Tynset Turlag

Regnskap Regnskap 2019 Tynset Turlag