Status om Neby bru og tilhørende stier og løyper

Neby Bru

På årsmøtet i Tynset Turlag 27. februar orienterte Håkon Fiskvik fra Nebybruas Venner om status i deres arbeid med ny bru og tilhørende stier og løyper. Orienteringen finner du her.