Skiltet på Flomhøgda blir ikke satt ut før tidligst 28. juni

Veien innover til Innerdalen er fortsatt stengt. Det er stedvis store snøfonner over og langs veien, og den forventes ikke å åpne på minst 14 dager. Skiltet blir derfor ikke satt opp før tidligst 28. juni.