Årsmøtet 2023

Årsmøtet i Tynset turlag blir avholdt torsdag 16. mars kl 19:30 på Tynset Frivilligsentral, Meierigata 4.

Dagsorden med saksdokumenter legges ut på våre nettsider senest 6. mars.

Frasigelse av tillitsverv til valgkomitèen senest 23. februar.
Valgkomiteens leder er Kjell Olav Høistad, tlf: 957 77 428, e-post: kjell.o.hoistad@gmail.com

Særskilte saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret ved leder minst 7 dager før årsmøtet.