Nærstier

Nærstiene er stier som turlaget vedlikeholder rundt Tynset sentrum.

 

Kartet nedenfor viser en oversikt over disse stiene. De er delvis merket, men det gjenstår forsatt en del pekeskilt og kart. Ring 1, 2 og 3 er merket med merkeklosser, men det mangler foreløpig pekeskilt og kartplater.