Turmålene

Turmålene kommer fram på kart i appen Trimpoeng når du har registrert deg og betalt deltakeravgiften. Nedenfor en opplisting over turmålene.

1. Rulleskiløypa, enden i vest (rundkjøringa) 1p

2. Skistuveien v/skistadionen 1p

3. Storfurua langs Skistuveien 2p

4. Skardløypa (klopp over Kvennbekken) 2p

5. Sti-/løypekryss Skardløypa/Såttåveien 2p

6. Sti-/løypekryss Midtmåssåveien/Såttåveien 2p

7. Sti-/løypekryss Østrabbveien/Såttåveien 2p

8. Storskardet 3p

9. Storsten (Grønfjellet) 4p

10. Bratthøa (Grønfjellet) 5p

11. Trollet i Trolløypa 2p

12. Løypekryss på Veslklettmyra (Grønfjellet) 3p

13. Finnstadhøa 5p

14. Løypekryss Veslklettløypa/Oppmåshøløypa 2p

15. Løypekryss Aumdalen rundt v/Aumlivangan/Veslklettløypa 2p

16. Aumdalen rundt v/Engevangen 3p

17. Skinnaråsen 3p

18. Skihytta Tylldalen 2p

19. Nordre Langsetra 3p

20. Løypekryss ved Stenersenhyttene (infotavla) 2p

21. Kurøsta 1p

22. Haversvangan (Grashavern rundt-løypa) 2p

23. Havern (brannvakthytta) 3p

24. Tronløypa krysser kraftlinje sør for Hesjestøtjønna 2p

25. Tronløypa Barmovangen 3p

26. Tronløypa Tjønnengan (storgrubba sørvest for hyttefeltet) 2p

27. Geitryggen; Kraftlinje krysser vei mot Wintervolds grustak 2p

28. Riptjønna nordøst 3p

29. Sti krysser bekk nord for Heggrøsttjønna 2p

30. Stikryss Røsteggseterveien/hovedsti fra Fallet 2p

31. Østre Brekkvei, sti sør for Bekkholt (klopp) 2p

32. Sagdammen sørøst ved kloppa 1p

33. Vestre Brekkvei, vest for trafo mellom Nedre Ås og Ås 2p

34. Vestre Brekkvei, kryss med Ripveien 1p

35. Gammel Tylldalsvei (scootersporet)

v/gml. avkjørsel til kommunens grustak 2p

36. Kabellageret på Langmoen 2p

37. Travbanen 2p

38. Sandbakken 1p

39. Kvisla ved Framnes 1p

40. Nebybrua sørenden 1p

41. Nebyrunden, benk v/Tøve 1p

42. Tunnarunden, benk 1p

43. Smågardan (gml. Alvdalsvei) v/Skogheim 1p

44. Fåsten 3p

45. Skarpåsvangen 4p

46. Veikryss Dalsmoen (Fåset) 1p

47. Øran v/Løkkebakken (Fåset) 1p

48. Lian (sti/skiløype innover mot Liveslsetra) 2p

49. Løypekryss Brennrud 1p

50. Appelsinkræggen 2p

51. Løypekryss Milskiftmyra 2p

52. Løypekryss Volsvangan 3p

53. Gråvola 5p

54. Løypekryss v/Slettenget (gml. allmannvei) 3p

55. Flotjønna, kaffebua 2p

56. Lavvo i kryss Moanlangsetra/Tverågardan 3p

57. Tverrvola 4p

58. Sagbakkvangen 2p

59. Veikryss Solmo/Bekkvang (Telneset) 1p

60. Folkvang (Telneset) 1p

61. Telstadveien – trekant mellom nr. 19 og 23 1p

62. Gammeldalsveien v/Telmo 2p

63. Godtlandsfloen, veien opp til Månvangan (v/bommen) 1p

64. Månvangan 3p

65. Måna 4p

66. Månløypa v/Hobdsetra 2p

67. Åbrua (gapahuken) 1p

68. Kryss Bygdaveien/traktorvei opp fra Åstad (Åa) 1p

69. Bygdaveien Trekanten 1p

70. Slåttrøsta 2p

71. Skiløpa opp fra Bygdaveien på jordet utafor nr. 18 1p

72. Gangvei Mellomriksveien nr. 4 1p

73. Frivilligsentralen 1p

74. Biovarmesentralen 1p

75. Ramsmoen (inne på garden) 1p

76. Start Midtmåssåveien v/ Brydalsveien 1p

77. Sølvdalen 2p

78. Gapahuk v/Kaldbekken nordøst for Bekkmoen 1p

79. Lysløypedele Nytrømoen/Veslbekkmoen 1p

80. Veslbekkmoen gapahuk 1p

81. Stampstuen 1p

82. Museumsparken, Fedraheimstua 1p

83. Gapahuk Sandvoldskoia 1p

84. Gapahuk v/Kaldbekken nedafor Fedraheimsveien 13 1p

85. Gapahuk sør for Nytrømoen 1p

Lykke til med å konkurrere både mot deg selv og andre og riktig gode turer sommer som vinter!