Turmålene

Konkurransen varer f.o.m. 1. februar t.o.m. 30. april.

Det er satt opp 60 turmål med denne fordelingen:

 1. Åsan rundt: Gammelvangan på Ytre Åsan – 2 poeng
 2. Åsan rundt: Kaffebua Ved Flotjønna – 3 poeng
 3. Åsan rundt: Løypekryss Milskiftmyra – 2 poeng
 4. Åsan: Løype langs nedre Milskiftet der den passerer Gammelallmannveien – 2 poeng
 5. Åsan rundt: Løypekryss v/Volsvangan – 3 poeng
 6. Åsan: Gråvola – 5 poeng
 7. Gammelallmannveien: Viersletta – 2 poeng
 8. Gammelallmannveien: Appelsinkræggen – 3 poeng
 9. Tjurrufløkkgrubba – 2 poeng
 10. Aumdalen rundt: Gravsåsen – 3 poeng
 11. Aumdalen rundt: Kurøsta – 2 poeng
 12. Aumdalen rundt: Langsetra (nordre) – 3 poeng
 13. Aumdalen rundt: Løypekryss løype mot Kurøsta ved den østre Sandbakktjønna – 2 poeng
 14. Aumdalen rundt: Løypekryss v/Gammelallmannveien – 2 poeng
 15. Aumdalen rundt: Løypekryss v/Veslklettløypa – 2 poeng
 16. Aumdalen rundt: Øverbyvangan – 2 poeng
 17. Aumdalen rundt: Skjånnåråsen – 3 poeng
 18. Grashaveren rundt: Haversvangan – 2 poeng
 19. Grashaveren rundt: Hemstadvangan – 2 poeng
 20. Storskardet – 3 poeng
 21. Skistua, Tynset – 2 poeng
 22. Skistuveien: Storfurua ved Skardvangrøsta – 2 poeng
 23. Såttåveien: Løypekryss v/Skardløypa – 2 poeng
 24. Såttåveien: Løypekryss v/Midtmåssåveien – 2 poeng
 25. Såttåveien: Sølvdalen – 2 poeng
 26. Skardløypa: Klopp over Kvennbekken – 2 poeng
 27. Trolløypa: Kryss ved Langmyra – 2 poeng
 28. Trolløypa: Trollet i Veslevangsåsen – 2 poeng
 29. Trolløypa: Gammelvangsrabben – 3 poeng
 30. Grønfjell: Finnstadhøa – 6 poeng
 31. Grønfjell: Lauvåskletten – 5 poeng
 32. Grønfjell: Familiegrubba – 2 poeng
 33. Grønfjell: Løypekryss Trolløypa/Veslklettløypa på Veslklettmyra – 4 poeng
 34. Grønfjell: Løypekryss Veslklettløypa/Oppmåshøløypa – 2 poeng
 35. Grønfjell: Tusengrubba – 5 poeng
 36. Månløypa: Hobdsetra (øverst) – 3 poeng
 37. Månløypa: Månvangan – 4 poeng
 38. Tronløypa: Hesjestøtjønna – 2 poeng
 39. Tronløypa: Barmovangen – 3 poeng
 40. Tronløypa: Tjønnengan – 2 poeng
 41. Nebyrunden: Benk på Tyve – 1 poeng
 42. Nebyrunden: Løe på Tyve – 1 poeng
 43. Tunnarunden: Benk nedafor Rv. 3 – 2 poeng
 44. Ring 1: Gapahuk sør for Nytrømoen – 1 poeng
 45. Ring 1: Sti-/løypedele øst for Jørgensmoen – 1 poeng
 46. Ring 1: Bru over Kaldbekken – 1 poeng
 47. Ring 1: Gapahuk v/Kaldbekken – 1 poeng
 48. Ring 2: Kryss Hektoløypa – 2 poeng
 49. Ring 2: Kryss Skistuveien ved skistadionen – 1 poeng
 50. Ring 2/3: Kaldbekkbassenget – 2 poeng
 51. Ring 2/3: Kryss Haversstien – 2 poeng
 52. Ring 3/4: Travbanen – 2 poeng
 53. Ring 3/4: Sagdammen – 1 poeng
 54. Sentrumsring: Sandbakken – 1 poeng
 55. Sentrumsring: Kvisla ved Framnes – 1 poeng
 56. Sentrumsring: Neby bru – 1 poeng
 57. Ripan: Heggrøsttjønna – 2 poeng
 58. Ripan: Røsteggseterveien 1 – 2 poeng
 59. Ripan: Røsteggseterveien 2 – 2 poeng
 60. Ripan: Riptjønna nordøst – 3 poeng

  Alle poster:                                                                                                      137 poeng

  Lykke til med å konkurrere både mot deg selv og andre og riktig gode turer sommer som vinter!