Ferdsel på innmark

Flere av turstiene nært Tynset sentrum går over innmark. Velvillige grunneier lar oss anlegge turstier over sin innmark. Flere steder beiter husdyr. Dette må vi som turgåere ta særlig hensyn til:

  • Hold deg strengt til stien.
  • Lukk grinder og andre stengsler.
  • Hold god avstand til husdyr.
  • Hund holdes selvfølgelig i band.
  • Parker på offentlige steder (offentlige parkeringsplasser og veier).

Friluftsloven har noen sentrale bestemmelser om ferdsel på innmark. Det er tillatt når marka er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet 30. april til 14. oktober. Denne ferdselsrett gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park o.l.