Registrere bil for gratis parkering

Her kan medlemmer i Turlaget registrere bilnummer for gratis parkering på Tylldalskjølen. Skriv bilnummeret slik: HB15256.

Disponerer du flere biler må registreringen gjentas. Start da på nytt fra hovedsiden.