Løypepreparing

NÅR BLE LØYPENE PREPARERT

Oversikt over når løypene sist er oppkjørt finner du på skisporet.no

Andre løypenyheter finner du på hjemmesidens førsteoppslag eller på vår facebookside.

PLAN FOR LØYPEPREPARERING

Turlaget prioriterer løypekjøring fortløpende i forhold til vær- og snøforhold. Ved dårlig vær vil lysløypa og strekningen Haverslia − Grashavern − Hemstadvangen − Langsetra bli prioritert.

Vi oppfordrer til å variere turene ved å bruke begge sider av dalen. Løypene på̊ Åsan og i Aumdalen går i forskjellig terreng, som hver for seg har kvaliteter som varierer med årstiden og værforholdene.

Løyper på Åsan blir prioritert de søndagene det tilbys servering på Åsan.

LØYPEKJØRERE

Jonny Dalbakk – 930 01 696
Bernt Robert Hansen – 901 66 595
Steinar Røsten – 993 84 750