Løypepreparing

En kort ingresstekst inn her??

NY LØYPEMASKIN

Tynset Turlag har kjøpt ny løypemaskin. På turlagets årsmøte 20. mars 2019 ble styret gitt fullmakt til å kjøpe inn ny løypemaskin når økonomien til dette var på̊ plass. Forrige gang det ble byttet løypemaskin var i 2013.

En gruppe bestående av Gunnar Smedplass, Jonny Dalbakk og Bernt R. Hansen ble oppnevnt for å forhandle med leverandør og arbeide med finansiering. Turlaget hadde allerede ved årsmøtetidspunktet en bra sum i egenkapital. Det ble søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark, Tynset kommune og Tolga- Os sparebank, som bevilget henholdsvis 400 000 kr, 300 000 kr og 100 000 kr. Den nye løypemaskina koster 2,7 millioner kroner. Innbytteprisen på̊ den gamle er kr 780000. Turlagets egenandel er dermed på vel 1,1 millioner kroner. Dette dekkes med oppspart egenkapital. Vi håper å kunne få tilbake noe som moms- kompensasjon.

I tillegg til disse tilskuddene har turlaget, for å sikre best mulig økonomi fram- over, i 2019 fått 3-årige avtaler med Mobilgrus og Rørservice. Disse vil få sine logoer plassert på den nye løypemaskinen sammen med logoen til TOS.

Den nye løypemaskinen er en Prinoth, dvs. samme merke som forrige maskin. Størrelsen er også̊ den samme, men den nye maskinen har bedre kjørekomfort, skal bruke merkbart mindre drivstoff, har renere utslipp og kjøres med joystick i stedet for ratt. Den har en ekstra dieseltank, og et eget sete for passasjer.

Med ny løypemaskin fra høsten 2019, i tillegg til de to scooterne som turlaget har, skal vi stå godt rustet til å produsere gode skispor også̊ de kommende årene.

NÅR BLE LØYPENE PREPARERT

Oversikt over når løypene sist er oppkjørt finner du på skisporet.no  

Andre løypenyheter finner du på hjemmesidens førsteoppslag(og/eller på vår facebookside)

PLAN FOR LØYPEPREPARERING

(vurdere å slå sammen dette med punktet ovenfor)

Turlaget prioriterer løypekjøring fortløpende i forhold til vær- og snøforhold. Ved dårlig vær vil lysløypa og strekningen Haverslia − Grashavern − Hemstadvangen − Langsetra bli prioritert.

Vi oppfordrer til å variere turene ved å bruke begge sider av dalen. Løypene på̊ Åsan og i Aumdalen går i forskjellig terreng, som hver for seg har kvaliteter som varierer med årstiden og værforholdene.

Løyper på Åsan blir prioritert de søndagene det tilbys servering på Åsan.

LØYPEKJØRERE

Gunnar Smedplss – 411 24 134
Jonny Dalbakk – 930 01 696