Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med styremedlemmene

Leder
Morten Sandbakken
911 75 410

Styremedlem, sekretær
Ingunn Strand Olsen
406 39 522

Styremedlem, informasjonsansvarlig

Marianne Trønnes

971 48 855

Styremedlem, løypeansvarlig
Magnar Often
901 67 813

Styremedlem, arrangementsansvarlig

Hans Jacob Tronshaug
906 24 4646

Styremedlem, Turveiansvarlig
Per Jon Valle
907 34 602


Varamedlemmer
Idar Nybø
Arne Sandbakken

Revisorer
Hans Olaf Often
Håkon Fiskvik

Valgkomite

Kjell Olav Høistad (leder)

Iren Gjelten

Mali Hagen Røe