Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med styremedlemmene

Leder
Morten Sandbakken
911 75 410

Styremedlem
Mari Morønning
979 69 633

Styremedlem
Ingunn Strand Olsson
406 39 522

Styremedlem, Løypeansvarlig
Svein Harald Telneset
915 32 905

Styremedlem, Ti på topp ansvarlig
Hans Jacob Tronshaug
906 24 464

Styringsgruppe Stifadder
Hans Petter Eggen
Kristin Siksjø
Sigrunn Jordet

Varamedlemmer
Arne Sandbakken
Marit Motrøen

Revisorer
Hans Olaf Often
Håkon Fiskvik

Valgkomite
Trond Steinbakken (leder)
Dag Grue
Iren Gjelten