Populære fotturer

I området i og rundt Tynset er det mange flotte turmuligheter. Her har vi anbefalt noen av de mest populære turene.

Ripan

Ripan er kanskje det mest populært turområdet i Tynset.  Området er et fredet kvartærgeologisk område som viser spor etter istiden. Informasjonstavle er satt opp ved parkeringsplassen. Dette er et område med mange turmuligheter på sommeren. Stiene er tørre og lett å gå. Turlaget slådder stien om Riptjønna og en tverrforbindelse av denne stien på vinteren. Disse er markert som svarte stier på kartet. Ned mot Auma ligger Auma Fallet. Geologer mener dette fenomenet er fra siste istid og er ca. 9000 år gammelt. Dette ligger på grensen mellom Tynset og Alvdal kommuner og er tilgjengelig både fra Auma og Ripan området.  Dersom du oppsøker Auma Fallet, husk å vær forsiktig.

 Ripanområdet ligger 5 km fra rundkjøringa ved Tjønnmosenteret mot Tylldalen med parkeringsplass på høyre side.

(Når du klikker knappen åpnes kartet i egen fane)

Fåsten

Fåsten rager 775 m.o.h. På Fåsten er det første funnet av Kromitt (Kromjernstein) i Norge gjort. Informasjon om dette finnes på tavle ved seterveien oppover mot Bondåsen. Den mest brukte stien tar av fra Smågardan (Gamle Alvdalsvei). Starten ligger ved bommen og er merket med skilt.  Etter ca. 470 meter tar du av til høyre, for å komme til toppen. Hele turen opp er på 1,3 km. Dersom du går ned fra toppen på motsatt side kommer du til seterveien som du kan følge ned til startpunktet, eller ta av til venstre i venstresvingen nedenfor Storvangliveikrysset og følge denne stien tilbake til utgangspunktet.

For å komme dit kjører du riksvei 3 sørvestover mot Alvdal i ca. 3,6 km. fra Motrøkrysset før du tar opp til høyre. I første veikryss tar du til høyre og parkerer på passende sted. Turstien tar av etter bommen. Alternativt kan du isteden kjøre videre rett fram i siste veikryss og seterveien oppover (Bomvei). Der stien til Fåsten tar av fra seterveien er det parkeringsmuligheter og informasjonstavle om Fåsten. Med sykkel kan du sykle gjennom Smågardene etter den gamle Alvdalsveien fram til du ser skilt som viser stien mot Fåsten.

Midthø

Midthø stikker 1010 m.o.h. og ligger ovenfor Røstvangen gruver. Stien starter ved Røstvangen og følger i hovedsak den gamle taubenetraseen opp. Stien er på partier ganske bratt. Både på Røstvangen og ved gruvene lenger oppe på fjellet er det satt opp informasjon om tidligere virksomhet og bygninger som ble satt opp i forbindelse med gruvedriften.  Turen kan forlenges ved å følge stien som går ned til Gløtlivangene og videre følge seterveien ned til Røstvangen. Denne turen er på 8-9 km.

For å komme dit kjører du rv. 3 mot Kvikne  i 22,6 km fra Motrøkrysset før du tar til venstre mot Nytrøa. Herfra går det privat vei (bomvei) inntil parkeringen på Røstvangen.

Finstadkletten.

Finstadkletten ligger sør i Brydalen og toppen stikker 981 m.o.h. Det er flott utsikt fra toppen, men det er en noe krevende oppstigning til toppen. Turen opp er ca. 2,5 km lang.  På turen kan du ta en omvei om Limstenshammeren. Turen om Limstenshammeren er merket med rødt på trær og steiner. Det er skiltet der den tar av. Denne stien tar av ganske langt nede og kommer inn igjen lenger oppe.

Du kommer dit ved å ta av fra Telnesvein mot Brydalen og kjøre etter fylkesveien gjennom Brydalen. Det er 19,8 km fra Telnesveien til parkeringsplassen rett over for et grustak. Stien starter like sør for grustaket.

Måna

Fra Måna er det flott utsikt mot Tynset og Vingelen. Toppen stikker 973 m.o.h. Det er lett atkomst til toppen fra Månvangene. Toppen kan nåes etter 2 forskjellige ruter. Enten rett opp mot toppen eller ved å gå opp til høyre for den siste setervangen.

Du kjører fylkesveien mot Telneset og tar av til høyre opp en privat bomvei til Månvangene. Avkjørselen fra fylkesveien til Månvangene er skiltet med turlagskilt.  Parker på merket parkeringsplass på Månvangene.

Skarpåsen.

 Du følger en godt merket sti fra startpunktet ved Moan veien. Du kommer opp til en rasteplass med svært god utsikt over Tynset sentrum.  Det er muligheter for å fortsette turen noe videre innover. Skarpåsen ligger på 846 m. o. h.

For å komme dit kjører du 1,5 km fra Motrøkrysset mot Moan. Her kan du parkere på venstre side der stien starter.

Gråvola

Gråvola ligger på Åsan og stikker 1036 m.o.h. Det er merket sti fra Volsvangan og fra Slettenget langs Gammelallmannveien mot Vingelsåsen Det er flere bløte partier på stien. Det er ca. 3,5 km og 200 høydemeter fra Volsvangan til toppen. Det kjøres løyper hit på vinteren.

Det er mest naturlig å parkere ved Volsvangen. Hit er det flere atkoms muligheter, da det er et godt utbygd privat veisystem i området. Alle veiene er bomveier. Du kan f.eks. kjøre inn fra fv. 30 (skiltet), fra Utby eller fra rv. 3.