Løypenettet

Turlaget har skiløyper i området Åsan, Aumdalen, Grønfjellet og Tynset sentrum. I tillegg kjører Turlaget løyper på oppdrag for Tynset IF skigruppe, Tylldalen IL og Vingelen IL. Til sammen dekker turlaget et løypenett på ca. 106 km. Løypestatus finner du best på skisporet.no

SKØYTETRASEER

Turlaget skal legge til rette for at alle skal kunne gå på tur i løypenettet, både de som vil gå klassisk og barna som gjerne vil skøyte for å være med mor og far på tur. 

I lysløypa kjøres to klassiskspor med skøytetrasé i midten. Det samme blir gjort fra Tylldalskjølen til Langsetra. I resten av løypenettet blir det kjørt ett spor slik at det blir plass for å gå både klassisk og skøyting.

HUNDER I SKILØYPENE

Turløypene er åpne for den som vil ta med hunden sin på tur, men vi vil anmode hundeeiere til å vise hensyn og huske på at ikke alle er like fortrolige med hunder. Vi oppfordrer alle som har hund i skiløypene om å holde hunden i bånd i de mest trafikkerte delene av løypenettet.

Når løypene er nykjørte er de veldig løse og sårbare. Vanligvis trenger sporene minimum 2 timer for å feste seg. Hunder i helt nykjørte spor er frustrerende. Vi oppfordrer hundeeiere til å unngå̊ å ta med hunden i helt nyoppkjørte løyper.

SKIJEGER’N

Skijeger’n er en del av turorienterings- tilbudet som O-gruppa på Tynset har ansvaret for. Den som vil delta må̊ kjøpe seg kart og klippekort på̊ Circle K eller Alvdal-Tynset Sport. Det er utplassert poster i løypenettet.

Premiering i samband med avslutning av turorienteringa til høsten.

LØYPEKJØRING FOR ANDRE

Turlaget har avtale med TIF ski om leiekjøring.

Vi har avtale med Tolga Turlag om kjøring av løyper til Åsvangen over Gråvola.

På Ørdet har vi avtale om å kjøre løype til hyttefeltet. Det er også̊ en avtale med Tynset kommune og Nord Østerdal videregående skole om kjøring av løyper for skolene og barnehagene.