Årsmøte

Årsmøtepapirer finner du gruppert kronologisk

2021

Protokoll årsmøte 2021

Innkalling og dagsorden

Årsmelding 2020

Årsregnskap 2020

Forslag til vedtektsendring

Valgkomitéens innstilling

Budsjett 2021

2020

Protokoll fra årsmøtet 2020

Årsmelding 2019

Årsregnskap 2019

Budsjett 2020

2019

Protokoll fra årsmøte 2019

2018

Protokoll fra årsmøte 2018

2017

Protokoll fra årsmøte 2017