Årsmøte

Årsmøtepapirer finner du gruppert kronologisk

2022

Protokoll fra årsmøte 2022

Dagsorden

Årsmelding 2021

Årsregnskap 2021

Arbeidsprogram

Budsjett 2022

Fastsetting årskontingent 2023

Vedtektsendring

Valgkomiteens innstilling

2021

Protokoll årsmøte 2021

2020

Protokoll fra årsmøtet 2020

2019

Protokoll fra årsmøte 2019

2018

Protokoll fra årsmøte 2018

2017

Protokoll fra årsmøte 2017