Årsmøte

Årsmøtepapirer finner du gruppert kronologisk

2024

Protokoll fra årsmøte 2024

Dagsorden

Årsmelding 2023

Årsregnskap 2023

Arbeidsprogram og budsjett 2024

Fastsetting av årskontingent 2025

Valg

2023

Protokoll fra årsmøtet 2023

2022

Protokoll fra årsmøte 2022

2021

Protokoll årsmøte 2021

2020

Protokoll fra årsmøtet 2020

2019

Protokoll fra årsmøte 2019

2018

Protokoll fra årsmøte 2018

2017

Protokoll fra årsmøte 2017