Årsmøte

Årsmøtepapirer finner du gruppert kronologisk

2023

Protokoll fra årsmøtet 2023

Dagsorden

Årsmelding 2022

Årsregnskap 2022

Arbeidsprogram 2023

Budsjett 2023

Medlemskontingent for 2024

Valgkomitéens innstilling

2022

Protokoll fra årsmøte 2022

2021

Protokoll årsmøte 2021

2020

Protokoll fra årsmøtet 2020

2019

Protokoll fra årsmøte 2019

2018

Protokoll fra årsmøte 2018

2017

Protokoll fra årsmøte 2017