Årsmøte

Årsmøtepapirer finner du gruppert kronologisk

2020

Protokoll fra årsmøtet 2020

Årsmelding 2019

Årsregnskap 2019

Budsjett 2020

2019

Protokoll fra årsmøte 2019

2018

Protokoll fra årsmøte 2018

2017

Protokoll fra årsmøte 2017