Om Tynset Turlag

Tynset turlags formålsparagraf er «å fremme tur- og friluftsaktiviteter i bygda vår, og samtidig verne om natur og miljø».

Dette bidrar vi til ved bl.a. å legge til rette for toppturer om sommeren og ved å preparere skispor om vinteren. Vi samarbeider også med andre organisasjoner om stolpejakten, og vi har FYSAK-topper som et supplement til ti på topp.

Våre aktiviteter koster penger og vi er glade for at antall medlemmer har vært stigende de siste årene. Høsten 2018 har vi i overkant av 600 medlemmer, men vi vil gjerne bli enda flere. Det håper vi at dere som allerede er medlemmer kan bidra til ved å hjelpe oss å verve nye medlemmer.

En ekstra aktivitet for styret det siste året har vært å arbeide for å få realisertbygging av ny bru over Glåma ved Neby. Det er inngått et samarbeid mellom Nebybruas venner, Tynset kommune og Tynset turlag for å få planer og finansiering på plass.