Nye turmål i Turlagstrimmen

Etter påtrykk fra bl.a. ivrige barnevogntrillere har vi lagt ut 12 nye turmål som er lette å nå. Se alle målene i appen Trimpoeng. Disse «åpnes» lørdag 13. mars.

Vi er også blitt oppfordret til å redusere tidsintervallet for registrering på samme turmål fra 24 timer til 15 timer. Så nå er det mulig å bli registrert på samme mål både på en ettermiddagstur og på en morgentur dagen etter.

GOD TUR!