Nye benker

Ungdomsbedriften, Hundre i benk UB, har laget fine bord og benker som er plassert ut langs stiene ved Glomma. De ble plassert ut i første halvdel av juni. Ungdomsbedriften Hundre i Benk UB består av 14 elever som går ved Nord Østerdal videregående skole, linje for Bygg og anlegg. Tynset opplæringssenter bruker stiene langs Glomma mye i forbindelse med norskopplæring. Bildet er fra en av turene i juni der kunnskapsmålet var å bli kjent med navn på noen av de vanlige blomstene og plantene vi finner langs Glomma.