Vi oppdaterer medlemsregisteret vårt

Det er lenge siden hele vårt medlemsregister ble oppdatert. Vi har nå lagt registeret inn i et hensiktsmessig digital løsning (StyreWeb). For framtida vil vi også i all hovedsak sende ut informasjon, faktura på medlemskontingent m.m. per e-post eller sms.

Det er lenge siden hele vårt medlemsregister ble oppdatert. Vi har nå lagt registeret inn i et hensiktsmessig digital løsning (StyreWeb). For framtida vil vi også i all hovedsak sende ut informasjon, faktura på medlemskontingent m.m. per e-post eller sms.I første omgang vil vi derfor be om oppdatert e-postadresse. Medlemmer vi mangler dette på vil få en sms med en lenke til en nettside hvor oppdateringen kan foretas.

I de fleste familiemedlemskap er det oppført kun ett navn, evt. to etternavn. Å få lagt inn alle relevante opplysninger om alle som omfattes av familiemedlemskapet er en litt mer omstendelig sak, og det vil vi komme tilbake til.

Spørsmål kan rettes til leder i turlaget på telefon 91175410 eller e-post leder@tynsetturlag.org