Kontingent 2022

Turlaget har lagt om rutinen for betaling av kontingent. Som standardløsning sender vi nå ut kontingentkravet pr e-post. De vi ikke har e-postadresse til får kravet i postkassa. Utsendingen vil skje i løpet av januar.

Sesongprogrammet har vi også avviklet. Informasjonen som var å finne i denne ligger nå på våre nettsider.

Årsaken til denne omleggingen er å spare kostnader ved utsending pr brev. Fler og fler benytter digitale løsninger.