Medlemskontingent 2022

Vi sender i disse dager ut kontingentfaktura til våre medlemmer. Vi har tatt i bruk et nytt system for medlemsregistrering og fakturering av kontingent. Den viktigste endringen er at vi nå kan sende kontingentfakturaen digitalt til de av våre medlemmer som har slike løsninger.

Det innebærer at de som har åpnet for e-faktura i sin nettbank vil få fakturaen rett i nettbanken.

Har man ikke det, men har en e-postadresse som er registrert hos oss, vil kontingentfakturaen komme på e-post.

Og de som ikke har, eller vil benytte, slike løsninger vil få en papirfaktura i postkassa.

Vi oppfordrer de som har e-postadresse, og som er usikker på om den er registrert hos oss, om å sende en e-post til leder@tynsetturlag.org. Skriv gjerne under med fullt navn da noen e-postadresser kan være litt «kryptisk» å identifisere.

Og skulle det være noen som ønsker å avslutte sitt medlemskap, så er det fint for oss hvis vi får et lite hint om det på e-post, sms eller telefon (911 75 410).

Oppsettet på årets kontingentfaktura til de med familiemedlemskap, og hvor mer enn ett navn er registrert hos oss, kan se litt rart ut. Systemet nå er at hver person i familien utløser familiekontingenten på kr 700,-, men så trekkes det en «rabatt» på kr 700,- for hver av familiemedlemmene ut over ett medlem. Vi skal finne et enklere og mer logisk oppsett neste år.

Vi har avviklet sesongprogrammet i hefteform. Alle opplysninger ligger på våre nettsider. Og vi tar gjerne imot tips og forslag til forbedring av nettsidene.