Årsmøte 2022

Årsmøtet i Tynset turlag blir avholdt tirsdag 15. mars kl 19:30 i Veslesalen, Tynset Kulturhus.

Dagsorden med saksdokumenter legges ut på våre nettsider senest 5. mars.

Frasigelse av tillitsverv til valgkomitèen senest 13. februar.
Valgkomiteens leder er Iren Gjelten, tlf: 920 67 514, e-post: irengjelten70@gmail.com

Særskilte saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret minst 7 dager før årsmøtet.