Bedre parkeringskapasitet på Tylldalskjølen

Det ser ut til å bli en flott skihelg med mye utfart ⛅️

Vi har fått vegvesenet til å brøyte parkeringsplassen som ligger 400 m sør for avkjøringa til turlagets parkeringsplass på Tylldalskjølen. Da håper vi å unngå parkering langs fylkesvegen.

Stort sett hele vårt løypenett blir kjørt opp denne helga. Vi minner da om at det er flere utfartsmuligheter både på Tylldalskjølen, Brydalskjølen og Åsan.God skihelg!