Kontingent for 2023

Tynset turlag tar i bruk et nytt system for medlemsregister. Vi skal fakturere medlemskontingenten for 2023 fra dette systemet. Vi har fått flere etterlysninger på kontingentkravet, og vi må bare vedgå at vi er litt forsinket. Vi regner med at kontingentkravet blir sendt ut litt senere inneværende måned. For øvrig blir det ingen endring i kontingenten fra 2022, dvs. kr 400,- for enkeltmedlemsskap og kr 700,- for familier.