Endret status løypekjøring, fredag

Deler av lysløpa blir kjørt med løypemaskin lørdag morgen.

Det er preparert for skøyting og klassisk fra parkering Tylldalskjølen til Langsetra. Videre fram til Tylldalskrysset er det preparert for klassisk. Det er benyttet skuter til prepareringen.

Fra skistadion, via Skardløypa og Hemstadvangan til Tylldalskjølen er det satt klassiskspor. Det går litt over stokk og stein, men det går fint dersom en er litt forsiktig.

På Grønfjelliveien er det kjørt skuterspor midt i veien tidligere i uka. Har snødd en del etter det. Det foregår fortsatt jakt, spesielt i helga, slik at det blir felles bruk av veien med de som jakter. Løypa vil derfor på enkelte strekninger bli berørt av bilkjøring. Vi ber om forståelse for jegernes bruk av veien.