Planlagt løypepreparering

14. april 2024

Planlagt løypepreparering

Vi har nå satt løypemaskina på Brydalskjølen siden bekkene går åpen flere steder i lavere områder. Da det er meldt kuldegrader i fjellet framover så planlegger vi å kjøre til Finstadhøa mandag og onsdag midt på dagen.

Les mer
20. mars 2024

Begrenset framkommelighet på Åsan

Det graves i vinter strømkabler langs veiene på Åsan. Det medfører at deler av løypenettet blir ute av drift i enkelte perioder. Siden anlegget flytter seg etter hvert som strekninger blir ferdigstilt kan det se ut på skisporet.no som om løypene er relativt nykjørt. Nedenfor informeres det om status for de forskjellige løypestrekningene:

Anlegget er nå flytteet fra Ytre Åsan til Nedre Milskiftet. Det blir da gravd kabel i løypetraseen fra Ytre Milskiftet til Gammelutbyvangen.
Løypa over floen er lagt om når den kommer til Milskifttjønna slik at den nå går langs vestsiden av tjønna. Dette vises ikke på skisporet.no.

Til parkeringa på Ytre Åsan er det nå preparert fra Milskiftet, men ikke rundt om Gammelvangan.

Les mer
21. desember 2023

Funksjonalitet på skisporet.no

Skisporet har overført systemene sine til ny plattform og har i den forbindelse slitt litt med funksjonaliteten. Nettsidene fungerer nå brukbart, men appen har noe begrenset funksjonalitet. Skutere og løypemaskin vises ikke i appen og linker fra værstasjoner og serveringssteder er heller ikke på plass. I tillegg er oppdatering av prepareringsstatus noe ustabil. Skisporet opplyser at de jobber med ny versjon av appen som er planlagt ferdig til midten av januar 2024. Dersom det er andre ting som ikke fungerer så send en melding til 90167813 som vil vi formidle feilmeldingen til skisporet.no.

Les mer
20. desember 2023

Hunder i skiløypa

Ta gjerne med deg hunden din i skiløypa, men vis hensyn og følg anbefalingene fra turlaget

Les mer
18. november 2023

Ingen løypekjøring i helga

På grunn av kulda kjøres det ikke nye løyper i helga

 

Les mer
15. november 2023

Skisporet og værstasjoner i løypenettet

Oversikt over værstasjoner finner under menypunktet «Skitur».

Det har tidligere også vært link fra kartet på skisporet. Disse linkene er ikke blitt med over i det nye systemet. Vi har meldt feilen til skisporet.no og håper det går i orden med det første.

I den nye appen til skisporet kan du ikke se løypemaskin og skutere. Skisporet jobber med å rette opp denne og noen andre feil.

Les mer
10. november 2023

Endret status løypekjøring, fredag

Deler av lysløpa blir kjørt med løypemaskin lørdag morgen.

Det er preparert for skøyting og klassisk fra parkering Tylldalskjølen til Langsetra. Videre fram til Tylldalskrysset er det preparert for klassisk. Det er benyttet skuter til prepareringen.

Fra skistadion, via Skardløypa og Hemstadvangan til Tylldalskjølen er det satt klassiskspor. Det går litt over stokk og stein, men det går fint dersom en er litt forsiktig.

På Grønfjelliveien er det kjørt skuterspor midt i veien tidligere i uka. Har snødd en del etter det. Det foregår fortsatt jakt, spesielt i helga, slik at det blir felles bruk av veien med de som jakter. Løypa vil derfor på enkelte strekninger bli berørt av bilkjøring. Vi ber om forståelse for jegernes bruk av veien.

 

Les mer
30. oktober 2023

Krattknusing

I høst var det løypa til Gråvola på Åsan sin tur

Les mer
23. oktober 2023

Nyrestaurert bru

Med dagens løypemaskin var brua for smal og dekket var temmelig råttent

Les mer
10. oktober 2023

Omlegging av løypa ved Aumlivangan

Til vinteren blir den skarpe svingen og løypa langs steingjerdet lagt om

Les mer