Status løypepreparering

26. november 2023

Status løypepreparering

I og med at det ligger an til  en lengre periode med kaldt og rolig vær har vi preparert mest mulig de to siste dagene.

TYLLDALSKJØLEN
Det er preparert med løypemaskin inn til Langsetra og fram til parkering ved Tylldalskrysset. Her er det meget gode forhold for både klassisk og skøyting.
Herfra er det videre kjørt løype om Skihytta i Tylldalen og videre runden om Skjånnåråsen og til Langsetra. Her er det første gang det er kjørt med løypemaskin så det er litt ymse standard, men både klassisk og skøytemulighet. Fra Tylldalskjølen og runden om Skånnåråsen og tilbake er ca. 17 km.
Fra bakken opp mot skihytta er det kjørt løype forbi Småvangan og inn i løypenettet til Tylldølene mot Rivlia og over Veslevola. Fra Tylldalskjølen kan du her få en runde på bortimot 30 km.

GRASHAVERN
Det er kjørt løypemaskin opp både Skistuløypa og Skardløypa og rundt Grashavern og videre forbi Hemstadvangan til Tylldalskjølen. Greie forhold. Det er tråkket, men ikke preparert mellom Skardløypa og Skistua.

GRØNFJELLIVEIEN
Her er det kjørt klassiskspor med skuter midt i veien. Greie forhold. Det er avtalt sambruk av veien med de som jakter slik at møte med bil må påregnes. Vi ber om at jegernes bruk respekteres.

LYSLØYPA
2 og 3-kilometeren er preparert med løypemaskin. Rulleskidelen er veldig bra. Øvrige deler av lysløypa er enten kjørt med løypemaskin eller skuter. Litt varierende forhold. Det er videre kjørt gangveien ned forbi Travbanen og ned til Nebybrua for klassisk og skøyting samt for gående. Gangveien langs Tylldalsveien er også premparert med løypemaskin. Denne veien er primært for gående.
Det er kjørt løype til Lillebekkmoen fra lysløypa.

RIPAN
Gangstien på Ripan er preparet med skuter og slåddet med bildekk. P-plassen er brøytet. Minner om at det også er mulig å gå i skutersporet fra gangveien langs Tylldalsveien

Les mer
24. november 2023

Planlagt løypekjøring

Lørdag morgen tar vi sikte på å kjøre med løypemaskin til Tylldalskjølen og videre til Langsetra og Tylldalskrysset.

Videre planlegger vi å kjøre Grønfjelliveien med skuter samt kjøre spor til Nytrømoen og Lillebekkmoen. Det er fortsatt sambruk med jegere på Grønfjelliveien slik at løypa blir kjørt midt i veien. Det må påregnes å møte biler langs veien samt at løypa enkelte steder derfor ikke er perfekt. Vi ber om at jegernes bruk respekteres.

Gangstiene på Ripan ble tråkket med skuter i dag (fredag).

 

Les mer
18. november 2023

Ingen løypekjøring i helga

På grunn av kulda kjøres det ikke nye løyper i helga

 

Les mer
15. november 2023

Skisporet og værstasjoner i løypenettet

Oversikt over værstasjoner finner under menypunktet «Skitur».

Det har tidligere også vært link fra kartet på skisporet. Disse linkene er ikke blitt med over i det nye systemet. Vi har meldt feilen til skisporet.no og håper det går i orden med det første.

I den nye appen til skisporet kan du ikke se løypemaskin og skutere. Skisporet jobber med å rette opp denne og noen andre feil.

Les mer
10. november 2023

Endret status løypekjøring, fredag

Deler av lysløpa blir kjørt med løypemaskin lørdag morgen.

Det er preparert for skøyting og klassisk fra parkering Tylldalskjølen til Langsetra. Videre fram til Tylldalskrysset er det preparert for klassisk. Det er benyttet skuter til prepareringen.

Fra skistadion, via Skardløypa og Hemstadvangan til Tylldalskjølen er det satt klassiskspor. Det går litt over stokk og stein, men det går fint dersom en er litt forsiktig.

På Grønfjelliveien er det kjørt skuterspor midt i veien tidligere i uka. Har snødd en del etter det. Det foregår fortsatt jakt, spesielt i helga, slik at det blir felles bruk av veien med de som jakter. Løypa vil derfor på enkelte strekninger bli berørt av bilkjøring. Vi ber om forståelse for jegernes bruk av veien.

 

Les mer
30. oktober 2023

Krattknusing

I høst var det løypa til Gråvola på Åsan sin tur

Les mer
23. oktober 2023

Nyrestaurert bru

Med dagens løypemaskin var brua for smal og dekket var temmelig råttent

Les mer
10. oktober 2023

Omlegging av løypa ved Aumlivangan

Til vinteren blir den skarpe svingen og løypa langs steingjerdet lagt om

Les mer
2. juni 2023

Ta en nærtopp eller to!

Under menypunktet «Fottur» finner du turbeskrivelse til 11 topper i nærheten av Tynset sentrum

Les mer
19. mai 2023

Flomskader på turveiene

Det er flomskader på Gamle Allmannvei. Midlertidige eller permanente vedlikeholdsarbeider avhengig av flomnivået, planlegges med befaring i uke 21. Det presiseres at ferdsel langs veier og stier skjer på eget ansvar. Det er ikke anledning til å bruke privat eiendom som alterativ til oversvømt turvei.

 

Les mer