Begrenset framkommelighet på Åsan

Det graves i vinter strømkabler langs veiene på Åsan. Det medfører at deler av løypenettet blir ute av drift i enkelte perioder. Siden anlegget flytter seg etter hvert som strekninger blir ferdigstilt kan det se ut på skisporet.no som om løypene er relativt nykjørt. Nedenfor informeres det om status for de forskjellige løypestrekningene:

Anlegget er nå flytteet fra Ytre Åsan til Nedre Milskiftet. Det blir da gravd kabel i løypetraseen fra Ytre Milskiftet til Gammelutbyvangen.
Løypa over floen er lagt om når den kommer til Milskifttjønna slik at den nå går langs vestsiden av tjønna. Dette vises ikke på skisporet.no.

Til parkeringa på Ytre Åsan er det nå preparert fra Milskiftet, men ikke rundt om Gammelvangan.