Omlegging av løypa ved Aumlivangan

Til vinteren blir den skarpe svingen og løypa langs steingjerdet lagt om

Oppgradering av hytte og ny veiadkomst har gjort det nødvendig å legge om skiløypa slik at den nå blir gående over jordet på øversiden av steingjerdet. Grunneier David Jakobsen har velvillig gitt turlaget tillatelse til å kjøre over jordet og gjennom skogen fram til nåværende trase. Traseen er nå ryddet og klar for vinteren.