Nyrestaurert bru

Med dagens løypemaskin var brua for smal og dekket var temmelig råttent

Turlaget bygde i 1991 ny over Auma på løypa fra Tylldalskjølen til Hemstadvangan. Brua hadde opprinnelig rekkverk som etter hvert ble lagt ned om vinteren for å gi plass til stadig bredere løypemaskiner. Brua har de siste årene vært i dårlig forfatning og av sikkerhetshensyn har turlaget nå fått restaurert brua.

Olav Grindflek tok uten betenkningstid på seg dugnadsjobben og har i høst restaurert brua slik at den nå er 4 m bred med rekkverk på begge sider. Brua er dimensjonert for skiløype om vinteren og for gående og syklende om sommeren. Om sommeren vil brua være stengt med gjerde og grind for å holde beitedyr på riktig side av elva.