Årsmøte 2024

Årsmøtet i Tynset turlag blir avholdt torsdag 21. mars kl 19:00 på Tynset Frivilligsentral, Alfarheimgata 26B.

Dagsorden med saksdokumenter legges ut på våre nettsider senest 11. mars.

Frasigelse av tillitsverv til valgkomitèen senest 21. februar.
Valgkomiteens leder er Mali Hagen Røe, tlf: 915 18 387, e-post: mali.hagen.roe@gmail.com.

Særskilte saker som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret minst 7 dager før årsmøtet.