Finnstadkletten

Kjør Fv 2218 til Brydalen. Turen starter ved Nausteregga, 3,5 km sør for kirken i Brydalen. Parkering ved brua øst for grustaket. Skiltet til toppen. 2,5 km og 464 m stigning.