Bli stifadder

Sti-faddergruppa er en undergruppe av Tynset turlag som har som formål å utvikle og tilrettelegge  for aktiv bruk av eksisterende stier og gamle ferdselsårer i nærområdene til Tynset sentrum.

Tynset turlag har bl.a. som formål å utvikle og tilrettelegge for aktiv bruk av eksisterende stier og gamle ferdselsårer i området. For å få til dette trengs det frivillige som kan fjerne vegetasjon, legge klopper eller på annen måte forbedre tilgjengeligheten på stiene.

I 2013 startet Tore Stubbe med flere ei stifaddergruppe. Denne har vært en undergruppe av turlaget.  I årsmøte 2021 ble det gjort endringer ved at denne gruppa ble nedlagt og styret i turlaget ble utvidet med ett styremedlem som skulle ha ansvaret for bl.a. sommer stiene.

Tynset turlag dekker hele Tynset kommune med unntak av de områdene som Tylldalen idrettslag, Savalen turlag og Kvikne løyper tar seg av. Det betyr at turlaget har mange stier som skal vedlikeholdes og trenger derfor mange frivillige som kan bistå.

Som stifadder kan du velge en eller flere stier som du vil ha oppsyn med. Har du ingen spesiell sti så kan turlaget tildele deg sti. Arbeidet som stifadder vil bestå av tilsyn og mindre vedlikehold, slik at stien er grei å gå for alle som ønsker seg ut på tur.

Dette er et viktig arbeid for Tynset samfunnet og Tynset turlag og vi håper flest mulig vil bidra.

Ønsker du å bidra og være stifadder? Fyll ut skjema.