Bli stifadder

Sti-faddergruppa er en undergruppe av Tynset turlag som har som formål å utvikle og tilrettelegge  for aktiv bruk av eksisterende stier og gamle ferdselsårer i nærområdene til Tynset sentrum.

Gruppa ønsker å rydde stier som er i ferd med å gro igjen, fjerne vegetasjon , legge klopper, lage grøfter eller på annen måte forbedre tilgjengeligheten til stiene. 

Arbeidet starter sommeren 2013. Gruppa har egen facebookside (klikkbar link til nettside)

Prosjektgruppa består av

  • Hans Petter Eggen
  • Sigrund Margaret Jordet
  • Kristin Siksjø

Ønsker du å bli sti-fadder? Fyll ut skjema