Gråvola

6 km fra Tynset. Ta fv. 30 mot Røros. Ta av til venstre og følg skilt til Åsan. Etter 1 km sving høyre, så venstre oppover bakkene. Etter 4 km, sving venstre i kryss og deretter 2,5 km til parkering. Bomvei. Skiltet til toppen. 3 km og 223 meter stigning.