Måna

4 km mot nord fra Tynset sentrum etter Fv. 2222 mot Telnesset. Følg skilt til parkering ved Månvangen. 4 km fra fylkesveien. Bomvei. Skiltet til toppen. 1 km og 148 meter stigning.