Nærstier

Nærstiene er stier som turlaget vedlikeholder rundt Tynset sentrum.

Kartet nedenfor viser oversikt over disse stiene. Kartet kan forstørres, forminskes og flytte seg i. Det er også muligheter for å finne ut hvor i kartet du befinner deg.

Blå sti er stier som kan benyttes året rundt og har belysning. Nesten alle disse er tilrettelagt for bevegelses hemmede.

Svart sti blir slåddet om vinteren og kan derfor benyttes både vinter og sommer.

Rød sti er sommerstier som er mye brukt.

Stiene er lagt inn i Kommunekart som åpnes i egen fane når du klikker på knappen.