Sommer og høsttrimmen 22

Sommer og høsttrimmen består av 80 turmål langs turlagets stinettverk og langs veier og stier til eller i seterområdene i Tynset. Ettersom stolpejakta hovedsakelig konsentrerer seg om Tynset sentrum, vil turlagets konkurranse ha flere mål utenfor sentrumsområdet. Postene vil bli lagt slik at mange av dem kan nås ved hjelp av sykkel.

Konkurransen følger oppskriften til tidligere konkurranser, og premier vil bli trukket blant dem som oppnår en viss poengsum og blant dem som har fullført alle turmålene. Den som oppnår høyest poengsum vil bli premiert særskilt.

Konkurransen starter 10. juni og går t.o.m. 10. november.

Turmål

 1. Bondåsvangan gammel vei opp fra Moan kommer inn på Skarpåsvangveien 3p
 2. Skarpåsvangan ved kasse/benk 4p
 3. Storvangen på toppen 3p
 4. Gamle Fådalsveien nederst 2p
 5. Gamle Fådalsveien øverst 3p
 6. Kroken 2p
 7. Lonsetra (traktorvei – Lonåsen) 2p
 8. Jensenenget (Lonåsen) 2p
 9. Gammel setervei mellom Rv. 3 og Skardet (ovafor garden Berget) 3p
 10. Langsetra (Åsan) øverste vangen 2p
 11. Åsvangen (Åsan) innerst 2p
 12. Volsvangan (innerst langs stien mot Gråvola)) 1p
 13. Sagbakkvangen 1p
 14. Gammel setervei til nedre Seljestadvangan 1p
 15. Gammel setervei til Ytre Åsan/Neverrøsta (Såttåveien) post der stien krysser Bekk 2p
 16. Stikryss sør for Milskiftmyra (Åsan) 3p
 17. Appelsinkræggen 2p
 18. Viersletta 1p
 19. Benk ved gamle allmannveien nedafor Brenna 1p
 20. Traktorvei Bakklia (ovafor Åstad) 1p
 21. Åbrua ved gapahuken 1p
 22. Glomstien ved Nereng 1p
 23. Glomstien ved Lerjordet 1p
 24. Fløtarstien ved benk 1p
 25. Nebybrua 1p
 26. Nebyrunden ved benk 1p
 27. Tunnarunden ved benk 1p
 28. Tunnoset 1p
 29. Kvisla ved Framnes 1p
 30. Kjærlighetsstien ved tverrvei til Gammelallmannveien 1p
 31. Sandbakken 1p
 32. Sagdammen 1p
 33. Østre Brekkveien ved Bekkholt 1p
 34. Travbanen 1p
 35. Benk langs Ring 3 ved Rv. 30 1p
 36. Gamle Tylldalsveien der veien fra kommunens grustak kom ned 1p
 37. Geitryggen langs stien over til Gammelallmannveien 2p
 38. Stikryss Ring 4/sti ned til Gammelallmannveien ved fjellgrustaket 2p
 39. Skistua 2p
 40. Storskardet 3p
 41. Hemstadvangan der skiløypetraseen og veien mot Holmenvangen skiller lag 2p
 42. Kurøsta 2p
 43. Stikryss Trolløypa/Gamle Aumliveien sør for Langmyra 2p
 44. Gammelvangan der sti opp mot Grønfjell krysser planlagt løypetrasé 2p
 45. Aumlivangan der sti mot Bratthøa krysser skiløypetraséen mot Veslklettmyra (ovafor Kjølmovangen) 2p
 46. Aumlivangan sti opp mot Grønfjellet tar av fra traktorvei 2p
 47. Øverbyvangan øverst der sti mot Finnstadhøa og Østerlia tar av 3p
 48. Kryss Midtmåssåveien/Såttåveien 2p
 49. Kryss Storsteinveien/Såttåveien 2p
 50. Kryss Skardveien/Ring 4 2p
 51. Kryss Skistuveien/Ring 4 v/Storfurua 2p
 52. Kryss der Skardløypa møter Ring 3 2p
 53. Kryss der Skistuveien møter Ring 3 (Skistadionen) 1p
 54. Kryss sti opp til Haveren krysser Ring 4 2p
 55. Kryss sti opp mot Haveren krysser Ring 3 (Lysløypa) 1p
 56. Ring 2 krysser Kaldbekken v/Myrvoll 1p
 57. Stikryss v/Jørgensmoen (Ring 2/lysløypa) 1p
 58. Gapahuk v/Ring 2 like sør for Nytrømoen 1p
 59. Ring 1 (lysløypa) munner ut på gangveien til Haverslia 1p
 60. Gapahuken ved Sandvoldskoia 1p
 61. Gamle seterveien til Hopsætran fra Nesheim post oppe i lia der veien svinger nordøstover 2p
 62. Ovafor Hopsætran der stien langs Hopsæterfloen fortsetter mot Månvangan 2p
 63. Gamle seterveien opp til Månvangan der veien krysser bekken ved Neprøstfaret 1p
 64. Stikryss der stien opp på Måna tar av fra Tolgerøstveien 2p
 65. Traktorvei ovafor Tolgerøstvangen i Gammeldalen 2p
 66. Enden på traktorvei ved Bergkåsa (Gammeldalen) 2p
 67. Sti/traktorvei krysser Hobdbekken sør for Sødalsvangan 1p
 68. Traktorvei krysser Kjøbekken på Slettkjølen mellom Hopsætran og Gammeldalen 2p
 69. Sti opp mot Lauvåskletten ovafor Lauvåsvangan 2p
 70. Hugudalsvangan stien oppover mot Veslkletten på Grønfjell 2p
 71. Volsvangan (Brydalskjølen), stien mot Hopsætran 2p
 72. Tursti (T-merket) fra Knausen turisthytte (DNT) opp mot Oppmåshøa (Grønfjell) 2p
 73. Sti fra Østerlia i Brydalen over til Øverbyvangan i Aumdalen (ca. 1km ovafor     Østerlia) 2p
 74. Bergsæterveien v/Røstberget (oppover mot Bergsætra mellom Kvitkuven og Langkletten) 3p
 75. Sti fra Beitet mot Ingiersvollen i Spekedalen. Post på Brenna innafor Storfloen 3p
 76. Kryss Røsteggsæterveien/Ripveien 1p
 77. Kryss Røsteggsæterveien/hovedsti fra Fallet (Ripan) 2p
 78. Riptjønna vest 3p
 79. Sti på nordsida av Jutulhølet 1p
 80. Sætertjønna der sti går over i traktorvei 2p
 81. Sti mot Tovåsen ovafor Brottvangen (Tronsvangan) 3p
 82. Kraftlinje krysser Kjølvangveien (Gammelallmannveien) østsida av Tronsjøan 2p