Topptrimmen 2022

Konkurranseregler:  

Ved å oppsøke konkurransemålene i appen kan du samle poeng slik at du kvalifiserer deg for premiering. Årets konkurranse har 27 turmål; 8 voksentopper, 7 topper som egner seg både for barn og voksne og 12 fysaktopper. 

For å kvalifisere til premiering må du ha besøkt alle voksentoppene, eller samlet minst 80 poeng. Barn under 12 år må ha besøkt minst fem barnetopper, eller samlet minst 30 poeng for å kunne bli med på trekning av premier.

       Mange fysaktopper egner seg godt både for barn og voksne og gir flere valgmuligheter (mulig å samle 40 poeng til). Barn under 12 år som samler 35 poeng eller mer og fullfører flere topper enn de rene barnetoppene, blir premiert særskilt, uansett om det er fysak- eller voksentopper (egen trekning). Fysaktopper kan også erstatte enkelte voksentopper, men utgangspunkt for premiering vil likevel være 80 poeng.

De som besøker alle de 27 toppene er med i en særskilt trekning.

Topper i 10 på topp 2022:  

Vardhøa (Grønfjell), Eventjønnhøa, Storsølnkletten, Skarvrabban (Åsan), Storgjotkletten (Rødalshøa), Bellingan (Måna), Valkampen (Urlikjølen i Alvdal), Langhøa (Spekhøan) + kombinasjonstopper (barnetopper): Trontoppen og Lomnesvola.

Topper Barne-fem på topp:

Tonnvola, Grashaveren, Naustervola, Vola (Brydalskjølen) og Teldalsvola.

I tillegg er alle fysaktoppene med som turmål i hoppkonkurransen. 

Voksentoppene er merket med V, barnetoppene med B og fysaktoppene med F. Toppene som egner seg både for voksne og barn med V/B.

Estimert tid fra startpunktet og fram til turmålene som er merket V og B er basert på gåtid i forholdsvis rolig turtempo.

To topper ligger i sårbare villreinområder: Volkampen og Eventjønnhøa. Her kan besøk bare skje etter kalvingstida og før jakta begynner; 15. juni og 15. august. Toppene er derfor bare tilgjengelige for registrering mellom disse datoene.

ToppType toppm.o.hÅr vært med førPoeng
TrontoppenB1665ny10p
Vardhøa (Grønfjell)1012ny5p
Eventjønnhøa1152199515p
Storsølnkletten1827200420p
Skarvrabben (Åsan)940ny5p
TonnvolaB96020025p
Storgjotkletten (Rødalshøa)1153ny10p
LomnesvolaB105119925p
Bellingan (Måna)1118200610p
Volkampen (Urlikjølen)944ny5p
GrashaverenB87420005p
Vola (Brydalskjølen)B94819925p
Langhøa (Spekhøan)1273200510p
TeldalsvolaB114220105p
NaustervolaB103720165p
FåstenF/B7803p
MånaF/B9783p
Storsteinen (Grønfjell)F/B9404p
HavernF/B8394p
TverrvolaF/B9495p
EggevolaF/B11286p
Finnstadhøa (Grønnfjell)F10166p
FinnstadklettenF9817p
SavalklettenF/B9535p
Midthøa v/RøstvangenF10115p
Kaltberget, KvikneF/B9525p
Gråvola (Åsan)F10326p
Sum poeng169p
B = Barnetopp, V = Voksentopp, F = Fysaktopp

Her ser du hvordan du melder deg på.