Turmålene

 1. Aumdalen rundt: Gravsåsen  3p
 2. Aumdalen rundt: Kurøsta   2p
 3. Aumdalen rundt: Langsetra (nordre) løypekryss   3p
 4. Aumdalen rundt: Løypekryss v/Gammelallmannveien    2p
 5. Aumdalen rundt: Løypekryss v/Veslklettløypa (Kjølmovangen)   2p
 6. Aumdalen rundt: Øverbyvangan     2p
 7. Aumdalen rundt: Skjånnåråsen    3p
 8. Gammelallmannveien: Viersletta  2p
 9. Gammelallmannveien: Appelsinkræggen     3p
 10. Gammelallmannveuen: Tjurrufløkkgrubba  2p
 11. Grashaveren rundt: Haversvangan   3p
 12. Grashaveren rundt: Hemstadvangan (vei til Aumdalsvn. 420 krysser skiløypa)     2p
 13. Grønfjell: Finnstadhøa  6p
 14. Grønfjell: Lauvåskletten   5p
 15. Grønfjell: Familiegropa 2p
 16. Grønfjell: Løypekryss Trolløypa/Veslklettløypa på Veslklettmyra  4p
 17. Grønfjell: Løypekryss Veslklettløypa/Oppmåshøløypa  2p
 18. Grønfjell: Tusengrubba  5p
 19. Månløypa: Hobdsetra (øverst) 3p
 20. Månløypa: Månvangan  4p
 21. Nebyrunden: Benk på Tyve  2p
 22. Nebyrunden: Løe på Tyve  1p
 23. Ring 1: Gapahuk sør for Nytrømoen  1p
 24. Ring 1: Sti-/løypedele øst for Jørgensmoen  1p
 25. Ring 1: Bru over Kaldbekken (lysløypa v/Bekkmoen) 1p
 26. Ring 1: Gapahuk v/Kaldbekken  1p
 27. Ring 2/3: Kryss Skistuveien/skistadionen  1p
 28. Ring 2/3: Kaldbekkbassenget   2p
 29. Ring 3: Kryss Haversstien 2p
 30. Ring 3: Kryss Lysløypa/Hektoenløypa 2p
 31. Ring 3: Turvei/skiløype krysser skogsbilvei nedafor «rundkjøringa» i lysløypa  2p
 32. Ring 3: Travbanen 2p
 33. Ring 3: Sagdammen 1p
 34. Ring 4 (Grønfjelliveien): Løypekryss v/Skardløypa 2p
 35. Ring 4 (Grønfjelliveien): Løypekryss v/Midtmåssåveien 2p
 36. Ring 4 (Grønfjelliveien): Sølvdalen 2p
 37. Ripan: Heggrøsttjønna  2p
 38. Ripan: Røsteggseterveien 1 , 2p
 39. Ripan: Røsteggseterveien 2 , 2p
 40. Ripan: Riptjønna nordøst 3p
 41. Sentrumsring: Sandbakken 1p
 42. Sentrumsring: Kvisla ved Framnes  2p
 43. Sentrumsring: Neby bru    1p
 44. Skardløypa: Klopp over Kvennbekken  2p
 45. Skistua, Tynset  2p
 46. Skistuveien: Storfurua ved Skardvangrøsta  2p
 47. Storskardet  3p
 48. Trolløypa: Løypekryss ved Langmyra  2p
 49. Trolløypa: Trollet i Veslevangsåsen  2p
 50. Trolløypa: Gammelvangsrabben 3p
 51. Tronløypa: Hesjestøtjønna  2p
 52. Tronløypa: Vesltjønna 3p
 53. Tronløypa: Tjønnengan  2p
 54. Tunnarunden: Benk nedafor Rv. 3    2p
 55. Tunnarunden: Landbruksvei krysser kraftlinjer v/Mælan  2p
 56. Åsan: Løype langs nedre Milskiftet der den passerer Gammelallmannveien  2p
 57. Åsan rundt: Milskiftmyra sør   2p
 58. Åsan: Kaffebua v/Flotjønna 3p
 59. Åsan rundt: Løypekryss v/Volsvangan  3p
 60. Åsan: Gråvola 6p