Tverrvola

9 km fra Tynset sentrum nordover Rv. 3. Ta av ved Brennvangen og kjør oppover til Langsetra. Hold til venstre, 1,5 km til parkering rett før setervollen på Bruskardet. Bomvei. Skiltet til toppen. 1,8 km og stigning 180 meter.