Flom langs turstiene ved Glomma

Turstiene langs Glomma er på noen steder delvis dekt av flomvann nå. Derfor oppfordrer Tynset turlag turgåere og syklister til forsiktighet ved Glomma under flomtiden. Det er en fin mulighet til å legge turen til veier og stier lenger unna Glomma. For eksempel: Aabrua og bygda, Neby, Vedalen og Pilgrimsleden opp i bygda. Kongsveien mot Kjæreng og Kjæreng grendehus. Haverslia med stinettet opp mot Havern, Skistua, Bratthøa og Storstein.

Tynset turlag minner også om hensyn turgåere må ta til ferdsel på innmark. Spesielt oppfordrer vi til å lukke alle grinder nå i barmarksesongen. Hensynet er spesielt viktig for dyr på beite på innmark.

Ønsker alle mange fine turer gjennom våren.