Hogst mv. i løypenettet

Grønfjelliveien

Veien vil bli brøytet for skogsdrift i løpet av vinteren. Det er derfor ikke er ønskelig at vi kjører med løypemaskin fordi det da blir ekstra tungt å brøyte opp når drifta skal starte. Inntil det skjer har vi en avtale om at vi kan kjøre skuter med sporsetter midt i veien.

Åsan

Veien inn til Flotjønna brøytes nå fast fra Nyvangan. Vi planlegger en omlegging av denne parsellen, men inntil videre blir løypa kjørt på veikanten i samråd med de som brøyter.
På samme strekningen krysser ei traktorslepe løypa i forbindelse med hogst lengre opp i lia.

På søndre del av Ytre Åsan er det brøytet et lite stykke av løypa i samband med bygging på ei hytte.