Hogst og brøyting i løypenettet

Grønfjelliveien

Veien ble brøytet den 13. februar for skogsdrift. Det vil dermed ikke bli kjørt spor der resten av vinteren.

Åsan

Veien inn til Flotjønna brøytes nå fast fra Nyvangan. Vi planlegger en omlegging av denne parsellen, men inntil videre blir løypa kjørt på veikanten i samråd med de som brøyter.
På samme strekningen krysser ei traktorslepe løypa i forbindelse med hogst lengre opp i lia.

På søndre del av Ytre Åsan er det brøytet et lite stykke av løypa i samband med bygging på ei hytte.