Sporing på Ripan

Vi har nå, som en forsøksordning, lagt inn skuterstien på Ripan på skisporet.no. Den er markert som en stiplet strek som betyr at det er ei skuterpreparert løype. Det er imidlertid ikke mulig skille mellom sti som er tråkket med skuter og løype som er kjørt med skuter. Vi er derfor litt redd for at noen vil tro at dette er ei skiløype når det ligger på skisporet.no. Stien går fra Haverslia skistadion, langs Tylldalsveien til Ripan og en runde på Ripan.