Flomskader på turveiene

Det er flomskader på Gamle Allmannvei. Midlertidige eller permanente vedlikeholdsarbeider avhengig av flomnivået, planlegges med befaring i uke 21. Det presiseres at ferdsel langs veier og stier skjer på eget ansvar. Det er ikke anledning til å bruke privat eiendom som alterativ til oversvømt turvei.