Status løypepreparering

I og med at det ligger an til  en lengre periode med kaldt og rolig vær har vi preparert mest mulig de to siste dagene.

TYLLDALSKJØLEN
Det er preparert med løypemaskin inn til Langsetra og fram til parkering ved Tylldalskrysset. Her er det meget gode forhold for både klassisk og skøyting.
Herfra er det videre kjørt løype om Skihytta i Tylldalen og videre runden om Skjånnåråsen og til Langsetra. Her er det første gang det er kjørt med løypemaskin så det er litt ymse standard, men både klassisk og skøytemulighet. Fra Tylldalskjølen og runden om Skånnåråsen og tilbake er ca. 17 km.
Fra bakken opp mot skihytta er det kjørt løype forbi Småvangan og inn i løypenettet til Tylldølene mot Rivlia og over Veslevola. Fra Tylldalskjølen kan du her få en runde på bortimot 30 km.

GRASHAVERN
Det er kjørt løypemaskin opp både Skistuløypa og Skardløypa og rundt Grashavern og videre forbi Hemstadvangan til Tylldalskjølen. Greie forhold. Det er tråkket, men ikke preparert mellom Skardløypa og Skistua.

GRØNFJELLIVEIEN
Her er det kjørt klassiskspor med skuter midt i veien. Greie forhold. Det er avtalt sambruk av veien med de som jakter slik at møte med bil må påregnes. Vi ber om at jegernes bruk respekteres.

LYSLØYPA
2 og 3-kilometeren er preparert med løypemaskin. Rulleskidelen er veldig bra. Øvrige deler av lysløypa er enten kjørt med løypemaskin eller skuter. Litt varierende forhold. Det er videre kjørt gangveien ned forbi Travbanen og ned til Nebybrua for klassisk og skøyting samt for gående. Gangveien langs Tylldalsveien er også premparert med løypemaskin. Denne veien er primært for gående.
Det er kjørt løype til Lillebekkmoen fra lysløypa.

RIPAN
Gangstien på Ripan er preparet med skuter og slåddet med bildekk. P-plassen er brøytet. Minner om at det også er mulig å gå i skutersporet fra gangveien langs Tylldalsveien